Opsjoner og aksjeinnskudd i oppstartselskaper

Publisert: FAQ nr: 456

Spørsmål:

AS Konsulent ble stiftet for tre år siden. Selskapet har fem ansatte og alle ble ansatt før 2018. Tre av disse eier selskapet med 1/3-del hver. Omsetningen er fem millioner kroner. Selskapet har ikke økonomiske problemer, men ønsker videre vekst og trenger mer kapital. De ønsker også å tilby ansatte opsjoner og fremtidig eierskap.

Vil selskapet være et oppstartselskap som kan benytte seg av ordningen med fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskaper, jf. skatteloven § 6-53 og ordningen med utsatt beskatning av opsjoner i oppstartselskaper, jf. skatteloven § 5-14 (4)?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.