Krav til lønnskostnader i oppstartselskaper

Publisert: FAQ nr: 469

Spørsmål:

Marit vurdere å investere i et selskap som hevder at de oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-53 om aksjeinnskudd i oppstartselskaper. Marit er usikker på et punkt, nemlig selskapet påstand om at kravet til lønnskostnader på minst 400 000 kroner kun må være oppfylt i det år aksjeinnskuddet registreres eller i det etterfølgende året. Har selskapet rett?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.