Ordinær fusjon med negativ egenkapital

Publisert: FAQ nr: 423

Spørsmål:

Arne eier alle aksjene i Eiendomsselskapet AS. Selskapet har negativ balanseført egenkapital, men stor positiv virkelig verdi i form av merverdi på fast eiendom.

Med henblikk på et mulig fremtidig salg ønsker han å få aksjene inn i fritaksmetoden. Han tenker å stifte et «skyggekonsern» med Mor AS og Datter AS. Han ønsker å fusjonere Eiendomsselskapet AS inn i Datter ved å øke pålydende på aksjene i Mor som vederlag. 

Lar dette seg gjøre?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.