Overkurs etter aksjelovendringene i 2013 – noen ofte stilte spørsmål

Publisert: FAQ nr: 343

Spørsmål:

  1. Det skal være en kontantemisjon på kr 1 000 000 i Holding AS, med økning av aksjekapitalen på kr 100 000 og overkurs på kr 900 000. Når dette registreres og bokføres, økes aksjekapitalen med kr 100 000. Skal overkursen føres til annen egenkapital i regnskapet?
  2. Kan overkursen som blir innbetalt fritt brukes til utbytte eller konsernbidrag?
  3. Hvilke formkrav gjelder for utbetaling av overkurs?
  4. Kan man utdele fra regnskapsmessig overkurs selv om det er annen innskutt egenkapital og/eller annen egenkapital i selskapet?
  5. Måtte midlene selskapet hadde på overkursfondet i 2012-regnskapet splittes mellom overkurs fra emisjoner og overkurs som skriver seg fra gammel oppskriving av anleggsmidler, eller kunne hele saldoen på overkursfondet overføres til linjen «overkurs» i regnskapet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.