Redegjørelse etter likestillingsloven og regnskapsåret 2020

Publisert: FAQ nr: 526

Spørsmål:

Vi er omfattet av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26 a. Har vi plikt til å redegjøre etter ny lov i årsberetningen for 2020?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.