Revisjonsberetning og forutsetning om fortsatt drift

Publisert: FAQ nr: 498

Spørsmål:

Flere virksomheter vi reviderer har som følge av tiltakene som er iverksatt rundt koronaviruset fått usikkerhet av betydning ved vurdering av forutsetningen om fortsatt drift.

Alle de aktuelle foretakene er «små foretak», og det kreves da redegjørelse i note om usikkerheten. Vil dette også medføre at jeg må omtale usikkerheten om forutsetningen om fortsatt drift i et separat avsnitt i revisjonsberetningen?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.