Revisors bekreftelse ved kontantemisjon - oppgjør av fordring

Publisert: FAQ nr: 495

Spørsmål:

AS Oppstart har 10 aksjonærer. Driften er dels finansiert med innlån fra en av aksjeeierne. Selskapet trenger mer kapital og det skal gjennomføres en kontantemisjon. Av styrets begrunnelse, som følger vedlagt innkallingen til generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 10-3 (4), fremgår at midlene skal styrke selskapets egenkapital. Det opplyses videre at deler av kapitalforhøyelsen skal benyttes til å nedbetale lån til aksjonærene.

Det fremgår videre av innkallingen at selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10-13 (2).

Alle aksjeeierne tegne seg. Deler av innbetalt innskudd går umiddelbart til nedbetaling av innlånet fra den ene aksjeeieren. Han gjør deretter umiddelbart opp sin innskuddsforpliktelse.

Kan revisor uten risiko for ansvar bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.