Revisorskifte – signering av næringsspesifikasjonen

Publisert: FAQ nr: 259

Spørsmål:

Revisor X har i 20x2 fått spørsmål fra Revisor Y vedrørende eventuelle innsigelser knyttet til overtagelse av revisjonsoppdrag, og antar at klienten har hatt generalforsamling og valgt ny revisor. Det var ønsket at ny revisor tar over fra og med regnskapsåret 20x2. Revisor X har avgitt revisjonsberetning for 20x1, men ennå ikke signert næringsspesifikasjonen for dette året. Revisorskiftet er foreløpig ikke registrert i Brønnøysundregistrene.

Kan Revisor X signere næringsspesifikasjonen, eller er det den til enhver tid valgte revisor som skal signere? Om så er tilfelle, er det vedtaket på generalforsamlingen som er avgjørende, eller er det registreringen i Brønnøysundregistrene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.