Sammenligningstall ved overgang til avvikende regnskapsår

Publisert: FAQ nr: 525

Spørsmål:

Et foretak som har fulgt kalenderåret til og med regnskapsåret 2021, ønsker å gå over til avvikende regnskapsår med balansedag 31. mars. Skal regnskapsperioden i sist avlagte regnskap brukes som sammenligningstall, eller skal sammenligningsperioden tilpasses til det avvikende regnskapsåret? 

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.