Skattefunn og foretak i økonomiske vanskeligheter

Publisert: FAQ nr: 493

Spørsmål:

Jeg reviderer et aksjeselskap som fikk innvilget søknad om Skattefunn i 2019. I årsregnskapet for 2018 er den bokførte egenkapitalen tapt.

I egenerklæringen på skjema RF-1053 for 2019 har foretaket bekreftet at de ikke var i økonomiske vanskeligheter da søknaden ble godkjent. Kan jeg attestere skjemaet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.