Skattemessig fradrag for forsinkelsesgebyr mv.

Publisert: FAQ nr: 366

Spørsmål:

Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkårene for fradragsrett foreligger.

Er det fradragsrett for forsinkelsesgebyr ilagt etter regnskapsloven § 8-3?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.