Terskelverdiene for små foretak ved salg av datterselskap

Publisert: FAQ nr: 492

Spørsmål:

Mor AS er i utgangspunktet i kategorien "øvrige foretak" fordi selskapet eier et større datterselskap. I august 2022 selger Mor AS sitt eneste datterselskap. I 2021 oversteg konsernet sett som en enhet terskelverdiene for små foretak i regnskapsloven § 1-6. Isolert sett er Mor AS under størrelsesgensene for små foretak både i 2021 og 2022. Kan Mor AS anvende reglene for små foretak i årsregnskapet for 2022? Dersom Mor AS ikke kan anvende reglene for små foretak i årsregnskapet for 2022, skal Mor AS utarbeide konsernregnskap for 2022?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.