Tidspunkt for innberetning av merverdiavgift for bygge- og anleggsarbeid

Publisert: FAQ nr: 546

Spørsmål:

Entreprenør har fakturert for utført arbeid. Det har oppstått uenighet med oppdragsgiver og saken skal løses i rettsapparatet. Merverdiavgift er allerede innberettet ved fakturering, men fakturaene vil ikke bli betalt før saken er avgjort. Kan entreprenøren kreditere omtvistet beløp og fakturere senere i henhold til avsagt dom?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.