Uformelt aksjeinnskudd eller aksjekapital og overkurs

Publisert: FAQ nr: 393

Spørsmål:

Aksjeselskapet skal tilføres midler i form av kontanter. Aksjeeierne, som dels er personlige aksjeeiere og dels selskaper, ønsker å gjøre dette på enkleste måte. De vurderer derfor å overføre et forholdsmessig beløp basert på hvor mange aksjer de eier. Vil dette være å anse som overkurs?

Kan det anbefales?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.