Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Kjøp og senere salg av tidligere leaset gjenstand

  AS Maskin har leaset en gravemaskin i fem år. Ved leasingperiodens slutt får AS Maskin tilbud om å kjøpe maskinen for 200 000 kroner. Omsetningsverdien antas å være én million kroner. AS Maskin ønsker å kjøpe maskinen, men det er på kjøpstidspunktet uklart om maskinen vil bli benyttet i...

  Skatt 03.04.2018

 • Fusjon mellom selskaper med samme eier, jf. aksjeloven § 13-24

  I hvilke tilfeller kan en fusjon gjennomføres forenklet og uten vederlag etter aksjeloven § 13-24?

  Foretaksrett 27.03.2018

 • Eierkravet ved forenklede fusjoner

  1. Kan aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 anvendes i et tilfelle hvor morselskapet ikke ”eier samtlige aksjer” i datterselskapet på tidspunktet for inngåelsen av fusjonsplanen (beslutningstidspunktet), men hvor fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i datterselskapet og...

  Foretaksrett 27.03.2018

 • Overgang fra små til øvrige foretak - pensjon

  Et foretak som tidligere har vært et lite foretak etter regnskapsloven § 1-6, har vokst og er ikke lenger lite. Selskapet har en ytelsesordning for sine ansatte dekket i et livsforsikringsselskap. Som følge av at selskapet ikke lenger er lite, må ytelsesordningen balanseføres. Selskapet ønsker at...

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Utgifter ved kjøp og salg av aksjer

  Er kurtasje og provisjoner til megler i forbindelse med kjøp av aksjer en del av anskaffelseskost, eller kan det kostnadsføres regnskapsmessig? Hvordan skal kurtasje knyttet til salg av aksjer behandles?

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Omarbeiding av finansielle leieavtaler ved overgang fra små til øvrige foretak

  Et selskap har gått over fra å være klassifisert som lite selskap, til å bli et mellomstort selskap fra og med 20X5. Selskapet har finansielle leieavtaler som ikke har vært balanseført. Overgangen til mellomstort selskap medfører at de finansielle leieavtalene må balanseføres. Medfører endringen ...

  Regnskap Selskapsrapportering 22.03.2018

 • Gave fra aksjeselskap til idrettslag

  Kan eneaksjeeieren i AS X gi én million kroner i gave til idrettslaget uten noen skattemessige konsekvenser for han? Han var i sine yngre dager aktiv i idrettslaget, men er nå pensjonist og ønsker å gi noe tilbake. Utover dette har han eller hans nærstående ingen tilknytning til idrettslaget.

  Skatt 22.03.2018

 • Formuesverdsettelse når aksjeselskap eier fritidsbolig

  Et aksjeselskap eier fem fritidsleiligheter. Inntektene fra utleien beskattes som næringsinntekt, men hvordan skal formuesverdien av leilighetene fastsettes, som fritidsbolig eller næringseiendom?

  Skatt 20.03.2018

 • Ladestasjon for el-bil

  Nora er ansatt og har fri el-bil. Hun har mulighet for å lade bilen på arbeidsstedet. Slik lading er skattefri for Nora. Hun har flyttet til ny bolig og arbeidsgiver tilbyr seg å dekke kostnadene med installasjon av ladestasjon der. Arbeidsgiver mener dette ikke kan være skattepliktig siden det...

  Skatt 20.03.2018

 • Tomme lokaler og merverdiavgift

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

  Avgift 19.03.2018