Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 320 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Formuesverdsettelse når aksjeselskap eier fritidsbolig

  Et aksjeselskap eier fem fritidsleiligheter. Inntektene fra utleien beskattes som næringsinntekt, men hvordan skal formuesverdien av leilighetene fastsettes, som fritidsbolig eller næringseiendom?

  Skatt 20.03.2018

 • Ladestasjon for el-bil

  Nora er ansatt og har fri el-bil. Hun har mulighet for å lade bilen på arbeidsstedet. Slik lading er skattefri for Nora. Hun har flyttet til ny bolig og arbeidsgiver tilbyr seg å dekke kostnadene med installasjon av ladestasjon der. Arbeidsgiver mener dette ikke kan være skattepliktig siden det...

  Skatt 20.03.2018

 • Tomme lokaler og merverdiavgift

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

  Avgift 19.03.2018

 • Renter på konsernbidrag

  Det kan kreves fradrag for konsernbidrag selv om det ikke overføres midler fra giverselskapet til mottakerselskapet. Det er tilstrekkelig at giverselskapet påtar seg en ubetinget forpliktelse til å yte beløpet på et senere tidspunkt. Er det plikt til å beregne renter på uoppgjort konsernbidrag?

  Foretaksrett 19.03.2018

 • Generalnota

  En næringsdrivende mottar hver måned en rekke fakturaer fra en leverandør. Ved månedens slutt mottas en oversikt som viser alt kjøpet i løpet av måneden. Denne oversikten benyttes som bokføringsbilag. Er dette tilfredsstillende eller må hver faktura bokføres?

  Bokføring Selskapsrapportering 19.03.2018

 • Integrert prosjektregnskap

  Er det krav om at et prosjektregnskap i bygg og anlegg må være en integrert del av bokføringen?

  Bokføring Selskapsrapportering 19.03.2018

 • Konsernbidrag fra mor til datter, nedskriving?

  Et selskap eier et datterselskap 100 %. Datter har negativ balanseført egenkapital, finansiert med lån fra eieren av morselskapet. Investeringen er på 100 000 kroner, men i mors balanse er aksjene nedskrevet til null. Det er reell negativ egenkapital i datter (ingen merverdier og liten/ingen...

  Regnskap Selskapsrapportering 13.03.2018

 • Konsernbidrag til selskap som eier egne aksjer

  Morselskapet eier 89 % av aksjene i datter, minoritet eier 5 % og datterselskapet eier selv 6 % av sine egne aksjer. Kan morselskapet gi konsernbidrag til datter? Etter skatteloven § 10-4 må morselskapet eie mer enn ni tideler av aksjene i datterselskapet og ha en tilsvarende andel av stemmene.

  Skatt 13.03.2018

 • Nettopresentasjon av konsernbidrag eller utbytte og mellomværende i balansen

  Tilfelle 1: Et datterselskap har en fordring på sitt morselskap pr. 31.12.20x0. Datterselskapet avsetter konsernbidrag til morselskapet på grunnlag av balansen pr. 31.12.20x0. Konsernbidraget vedtas på den ordinære generalforsamlingen i 20x1 samtidig som at regnskapet vedtas. Kan konsernbidraget...

  Regnskap Selskapsrapportering 13.03.2018

 • Skattemessig behandling av konsernbidrag

  Er mottatt konsernbidrag ut over skattemessig underskudd hos mottaker skattefritt?

  Skatt 13.03.2018