Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Regnskapsføring

 • Sjekklister for regnskapsåret 2018

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister for regnskapsåret 2018. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  18.01.2019

 • Ny teknologi og reguleringen av regnskapsførere

  Regnskapsførerbransjen har gjennomgått store endringer siden vi fikk regnskapsførerloven i 1993. Ny teknologi påvirker bransjen sterkt. I Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov, mener vi at det likevel er best å beholde hovedtrekkene i den gjeldende reguleringen.

  21.10.2018

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  01.10.2018

 • Regnskapsførerloven på høring

  Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.

  19.06.2018

 • Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

  Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.

  15.06.2018

 • NOU ny regnskapsførerlov

  Revisor- og regnskapsførerlovutvalget overleverte 1. juni sin utredning om ny regnskapsførerlov til Finansdepartementet. Utvalgets lovforslag i NOU 2018: 9 skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen.

  29.05.2018

 • Sletting av klientdelegeringer

  Tidligere varslet sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene er nå gjennomført.

  20.04.2018

 • Endring i GRFS

  Som følge av ny skatteforvaltningslov, samt endring av regnskapsførerforskriften er det gjort endringer i GRFS. Utover dette er det gjort enkelte språklige endinger og korreksjoner. Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere.

  26.06.2017