Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Revisorforeningen mener

 • Fravær av kontroll gjør regnskapsjuks enklere

  Det er ingen reell kontroll av innsendte regnskaper fra selskaper som ikke har revisjon. Regnskapsregisteret i Brønnøysund tilgjengeliggjør disse uten noen form for kontroll, og det legger veien åpen for svindlere, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

  29.01.2024

 • Bærekraftsrapportering: Mange småbedrifter er ikke godt nok forberedt

  Startskuddet for EUs omfattende krav til bærekraftrapportering går nå. Kravene gjelder for store og noterte selskaper, men små og mellomstore selskaper må også ruste seg. Gode forberedelser kan bety et være – eller ikke være, men det er det mange selskaper som ikke har tatt innover seg.

  18.01.2024

 • Nå strømmer nyutdannede til revisoryrket

  Revisjonsselskapene opplever en formidabel vekst i søknader fra nyutdannede revisorer og økonomer. – Sammen med bransjen har vi de siste årene jobbet hardt for å skape mer blest om yrket for å øke rekrutteringen, og det begynner å gi gode resultater, sier leder i Revisorforeningen Karen Kvalevåg.

  22.11.2023

 • Samfunnstillit under press

  Alvorlige habilitetssaker preger nyhetsbildet og setter vår tro på tillitssamfunnet under press. Uten tillit til hverandre, til de som styrer eller til det vi leser i avisen, blir samfunnet vårt sårbart.

  16.11.2023

 • Rapportering av bærekraft er ingen papirøvelse

  Nye rapporteringsplikter blir sjelden godt mottatt. Ei heller krav til rapportering av bærekraft, som trer i kraft fra 2024. Men når alternativet til omfavnelse er stor finansiell risiko, er det ingen grunn til å stritte imot, skriver Karen Kvalevåg.

  30.10.2023

 • Signaturen som er gull verdt

  Når revisor signerer en beretning, et regnskap eller en bærekraftsrapport, kan du stole på at helheten stemmer. Signaturen fra revisor er gull verdt for små og store virksomheter og ikke minst for samfunnet.

  02.06.2023

 • Mange bedrifter aner ikke hva som treffer dem

  Fra og med neste år vil en rekke norske bedrifter få nye og omfattende krav til bærekraftsrapportering. Mange vil si at virkemiddelet er ekstremt. Ekstremt godt, sier jeg. For nå blir bærekraftsrapporteringen likestilt med finansiell rapportering. Men mange bedrifter aner ikke hva som treffer dem.

  16.05.2023

 • Når skal du ut i det ordentlige arbeidslivet?

  Det er stor forskjell på hva folk flest tenker om revisors arbeidsoppgaver og det revisorer faktisk gjør. Å starte karrieren i revisjonsbransjen er det svært få som angrer på, og mulighetene er mange både i og utenfor bransjen.

  24.03.2023

 • Ungdommen inntar styrerommet

  Ungdommen har inntatt styret i ærverdige Revisorforeningen. – Det skal alltid være minst tre styremedlemmer under 35 år hos oss, sier styreleder Henrik Woxholt.

  23.03.2023

 • Betalte via bank, slapp erstatningsansvar

  Kan du ved kjøp av tjenester holdes ansvarlig om leverandøren ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene? Ikke om du betaler via bank, slår Høyesterett fast.

  15.03.2023

 • Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare

  EU-kommisjonen har i dag fått overlevert et omfattende forslag til standarder som dekker hele spekteret av bærekraftsspørsmål. Standardene vil fungere som forskrifter til det nylig vedtatte CSRD-direktivet, og vil bli obligatorisk for en rekke norske bedrifter fra 2024.

  15.11.2022

 • Skal bli verdensledende i bærekraft

  Regjeringen har lagt frem eierskapsmeldingen. Og ambisjonene er høye: - Det statlige eierskapet skal være verdensledende på bærekraft.

  23.10.2022

 • Den store koronadugnaden

  Da koronapandemien traff oss, og Regjeringen besluttet å stenge ned Norge den 12. mars, rammet det næringslivet umiddelbart og hardt. For mange forsvant hele eller store deler av omsetningen over natten.

  12.06.2020

 • Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

  Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid 19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker.

  18.04.2020

 • Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

  Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten.

  13.12.2019

 • Utvalg på ville veier

  Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

  15.05.2019

 • Total avsporing i Regjeringens forenklingsarbeid

  Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. - Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen.

  08.05.2019

 • Svake systemer skaper skurker

  Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon.

  13.04.2019

 • Fiktive reiseregninger på Stortinget: en veldig alvorlig sak

  Aftenposten avslørte 10. april at Aps Hege Haukeland Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted. Per Hanstad, adm. direktør i Revisorforeningen, mener saken er veldig alvorlig.

  10.04.2019

 • Høy tillit i norsk næringsliv

  Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse.

  28.02.2019

 • Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

  I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen.

  06.02.2019

 • Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

  Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen.

  18.01.2019

 • Dropp krav om skattetrekkskonto

  Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Skattetrekket bør kunne overføres direkte til myndighetene ved lønnsutbetaling, mener Revisorforeningen.

  01.02.2018

 • En moderne og fremtidsrettet revisorlov

  Forslaget til ny revisorlov er fremtidsrettet og legger stor vekt på internasjonal harmonisering. Sammen med de valgte medlemslandopsjonene i EUs revisjonsforordning, er dette ett godt grunnlag for videre utvikling i bransjen, mener Revisorforeningen.

  29.06.2017

 • Nå bør du lese revisjonsberetningen først

  Fra 2017 blir det vesentlige forbedringer i revisjonsberetningen for børsnoterte foretak. Den nye beretningen blir mer relevant og informasjonsverdien vesentlig høyere.

  16.12.2016

 • Gode forenklingsforslag fra Regnskapslovutvalget

  Viktige seire til Revisorforeningen i utvalgets andre delutredning. Det blir vesentlig enklere å velge avvikende regnskapsår og krav til årsberetning for små foretak fjernes.

  24.06.2016

 • Mikroaksjelov er ikke løsningen!

  Er det politisk vilje kan nødvendige forenklinger fint gjøres innen rammen av eksisterende aksjelov, mener Revisorforeningen.

  13.08.2015

 • Mer relevant med ny revisjonsberetning

  Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

  07.07.2015

 • Godt forslag til ny regnskapslov

  Regnskapslovutvalget har i dag lagt frem forslag til en helt ny og moderne regnskapslov. Vi får et nytt regnskapsspråk, og det foreslås en rekke forenklinger for små selskaper.

  26.06.2015