Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Sanksjoner

  • Sanksjoner mot Russland og Belarus: Hva gjelder og revisors rolle

    Det er innført omfattende sanksjoner mot Russland og Belarus som svar på angrepet på Ukraina. Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. 28.02: Norge støtter EUs tiende sanksjonspakke

    02.03.2023

  • Krigen i Ukraina: Usikkerhet om fortsatt drift

    Selskaper som handler med Russland vil kunne tvinges til å stoppe med det av omdømmemessige årsaker slik den rådende stemningen er for tiden, selv om de ev. ikke tvinges til det av sanksjoner. Begge deler reiser regnskapsmessige problemstillinger. Revisor bør diskutere dette med aktuelle klienter.

    28.02.2022