Kompensasjonsordning 2: Fra september 2020

Publisert:
Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall

Regjeringspartiene og FrP har inngått avtale om en ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden september 2020 - februar 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen som gjaldt for perioden mars - august 2020 - kompensasjonsordning 1.

Etter avtalen kan foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent søke om tilskudd for inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for september og oktober. Denne justeringsfaktoren økes til 85 prosent for november/desember og blir 80 prosent i januar/februar. Ordningen er generell og ikke begrenset til reiselivsbransjen, slik det tidligere var varslet.

Kompensasjonsordning 2 skal forvaltes av Brønnøysundregistrene, mens kompensasjonsordning 1 ble forvaltet av Skatteetaten. Det skal åpnes for søknader for perioden september - desember 2020 i januar 2021 og for søknader for perioden januar - februar 2021 i mars. Etter planen skal det ikke utbetales tilskudd før innholdet i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Les mer på revisorforeningen.no