Godkjenning som revisor og revisjonsselskap

Både revisorer og revisjonsselskap må ha godkjenning av Finanstilsynet for å kunne påta seg oppdrag.

Godkjenning som revisor

Du må ha mastergrad i revisjon, tre års praksis og bestått praktisk prøve for å få godkjenning som statsautorisert revisor. Praksisprøven, som kan gjennomføres når minst to av tre års obligatorisk praksis er gjennomført, tester revisors evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Les mer om kravene for å bli godkjent revisor på Finanstilsynets nettside. 

Godkjenning av revisjonsselskap

Flertallet i revisjonsselskapets styre må være godkjente revisorer i Norge eller i et annet EØS-land, og godkjente revisorer eller revisjonsselskap må eie minst havparten og ha minst halvparten av stemmene i selskapet.

Les mer om kravene til virksomhetsutøvelsen på Finanstilsynets nettside.