Revisortreffet: Stolt revisor i tillitssamfunnet

Over 500 revisorer, de fleste unge, var tirsdag samlet for årets store happening, Revisortreffet, stedet der revisjonsbransjen treffes for å lære, dele og diskutere temaer som revisors rolle, ansvar og bidrag til samfunnet.

Publisert:
Revisortreffet - oversiktsbilde fra salen.jpg
Fullt hus: Over 500 revisorer, de fleste unge, under åpningen av årets Revisortreff på the Hub i Oslo.

Revisortreffet har etablert seg som bransjens største og viktigste møteplass, der man lærer av andres erfaringer, knytter nye kontakter og får inspirasjon. Også i år hadde vi et spennende program, med temaer som tillit, bærekraft, teknologi og karrieremuligheter innen revisjon.

Målet med arrangementet er å skape engasjement og stolthet for revisorprofesjonen, samt å gi inspirasjon og innsikt til hvordan revisor kan bidra til å bevare og utvikle tilliten i samfunnet. Vi viste denne gang frem ulike karriereveier for revisorutdannede, for revisoryrket er på ingen måte en rettlinjet vei fra nyansatt til partner. Utdanning og praksis fra revisjon gir langt flere karrieremuligheter enn mange er klar over.

Revisortreffet - Skogen Lund.JPG
Kristin Skogen Lund, tidligere NHO-sjef og konserndirektør i Schibsted, snakket om betydningen av tillit. Og revisorer: - Dere skal være skikkelig stolte av at dere valgte revisoryrket, det er en jobb som er helt essensiell for samfunnstilliten. Foto: Sverre Jarild.
Revisortreffet - Øivind Amundsen - Oslo Børs.jpg
Børsdirektør Øivind Amundsen: - Vi jobber tett med hele clusteret i det økonomiske økosystemet, og i dette er revisor ekstremt viktig. Vi er helt avhengig av den kompetansen dere sitter på. For tillit er helt avgjørende. Har man ikke tillit, har man heller ikke butikk. Foto: Sverre Jarild.

Programmet besto av tre hovedbolker: den første om revisors samfunnsrolle og samfunnsbidrag, den andre om fremtidens revisor med fokus på bærekraft og kunstig intelligens. Deretter en siste bolk om alle mulighetene revisoryrket gir, og hvordan man balanserer mellom jobb og private interesser i en tidvis hektisk jobb.

Vi fikk høre engasjerende innlegg fra konsernsjef Kristin Skogen Lund og administrerende direktør i Oslo Børs, Øivind Amundsen, om betydningen av tillit for virksomheter og konsekvenser ved tap av omdømme.

Tillits- og omdømmetap var også tema for den etterfølgende samtalen med sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten. Som eksempler ble juks med reiseregninger- og pendlerboliger blant politikere trukket frem. Det var Aftenposten som først avslørte disse sakene.

Revisortreffet - panel med Trine Eilertsen_Leif Arne Jensen_Martin Aasen og Karen.jpg
Negativ medieomtale og risiko for tillits- og omdømmetap: Panelet diskuterte hvor krevende slike saker kan være for selskapet og for revisor. Fra venstre ordstyrer Erik Solbakken, Leif Arne Jensen, CEO i PwC, Martin Aasen, CEO i BDO, Karen Kvalevåg, adm. direktør i Revisorforeningen og sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Foto: Sverre Jarild.

I det etterfølgende panelet, hvor også CEO i PwC, Leif Arne Jensen, CEO i BDO, Martin Aasen og adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen deltok, var medieomtale og risiko for tap av omdømme og tillit, tema. Og hvor krevende det er å stå i slike saker.

Flere konkrete eksempler fra bransjen, og dilemmaene som oppstår i slike saker, ble belyst. 

Revisortreffet - Kiran Aziz.jpg
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investering i KLP kapitalforvaltning. Personlig brenner hun mest for S-en i ESG - social - menneskerettigheter. Om revisorer sa hun blant annet: - Ingen kjenner selskapene bedre enn revisor. Dere har overblikket og kan enkelt sammenligne selskaper. Det er deres konkurransefortrinn. Hun hadde også et råd til bærekraftsrevisorene: - Revisor må fokusere på formålet med loven, ikke utelukkende se på bærekraftsrapporteringen som en compliance-øvelse. Foto: Sverre Jarild.

Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, og Trond Runar Hagen fra Sintef digital, ledet an i neste bolk. De snakket om bærekraft, KI og tempoet i utviklingen.

revisortreffet-2024_bow_719 - Trond Runar Hagen - Sintef Digital.jpg
Hva gjør KI når den ikke har tilstrekkelig kunnskap? Jo, den lyver på en overbevisende måte, sa Trond Runar Hagen fra Sintef digital. Det må vi være klar over. Vi kan ikke stole på KI. Han avrundet med et godt råd: - Bruk KI til å supplere menneskelig ekspertise, ikke erstatte den. Foto: Bow.

Vi fikk også høre fra våre egne stjerner i revisorbransjen. Blant dem Kristine Moum Flateland, som er bærekraftsrevisor i Deloitte, om hvordan finansiell revisjon og bærkraftsinformasjon smelter sammen og kravene til kompetanse øker. 

Tech-revisor Petter Helseth i EY tok oss gjennom teknologiutviklingen i bransjen de siste to ti-årene, og hvilke krav vi som revisorer nå stilles overfor. Om behovet for å forstå systemene og dataene, og det økende behovet for tverrfaglig kompetanse.

Det hele ble rundet av med et panel ledet av programkomiteens medlemmer Margrethe Solstad fra PwC og Eirik Stryken Haug fra RSM. Også Kiran Aziz og Trond Runar Hagen deltok i paneldiskusjonen. 

Revisortreffet - paneldebatt om fremtidens revisor.jpg
KI og bærekraft var temaene i paneldebatten om fremtidens revisor. Fra venstre: Kristine Moum Flateland, Deloitte, Petter Helseth, EY, Kiran Aziz, KLP kapitalforvaltning, Trond Runar Hagen, Sintef digital og de to debattlederne, Margrethe Solstad, PwC og Eirik Stryken Haug, RSM. Foto: Sverre Jarild.
Revisortreffet - Amalie Husby - Deloitte.jpg
Amalie Husby er 25 år, revisor i Deloitte og president i et stort særforbund i Norges Idrettsforbund. Hun var klar på at du må tørre å si ja, engasjere deg og ta roller både i og utenfor revisjon. Det krever struktur, men vil gi deg mye lærdom som er nyttig begge steder. Foto: Sverre Jarild.

Utdanning og praksis fra revisjon er ettertraktet, og åpner for mange ulike karrierer. Bredden i karrierevalg og karriereveier ble presentert av fem revisorer fra ulike selskaper. Noen med omfattende karrierer utenfor bransjen, og som har valgt å bli revisor sent i livet. Andre som har startet karrieren i revisjon, så gjort karriere i næringslivet, og deretter returnert til bransjen. Og dem som kombinerer revisorjobb med krevende toppidrettskarrierer, tunge verv og andre interesser.

Revisortreffet - Tina Bru - kvadratisk.jpg
Høyres nestleder Tina Bru om hvordan kombinere karriere og familie: - Jobb på mens du kan. Og til dere som er ledere og mellomledere: - Vær litt rause overfor dine ansatte i de periodene i livet det er viktigst. Foto: Sverre Jarild.

Siste innleder var Høyres nestleder Tina Bru, som snakket om hvordan hun har kombinert karriere og familie i et hektisk liv som stortingspolitiker og statsråd. Og hun var åpen på at det kan være krevende. Likefullt, at det er fullt mulig, men at man må prioritere.

- For egen del tenker jeg at alt ikke bør være 100 prosent. Kanskje 70 prosent er greit? Usikker på om det er et riktig råd til dere, gitt hva dere jobber med, men likevel; alt behøver ikke alltid være 100 prosent, sa Bru. 

Bru ble med videre i det etterfølgende "revisorrådet", og latteren satt løst da vårt helt egne Revisorråd rundet det hele av med å diskutere, og forsøksvis løse både store og små spørsmål som revisorer lurer på.

Revisortreffet - Revisorrådet + Tina Bru (2).jpg
Latteren satt løst: Ikke alle spørsmålene panelet fikk var av det faglige slaget. Fra venstre, panelleder Erik Solbakken, Gunn Marit Schjetne, KPMG, Thomas Ludvig Danielsen, BDO, Fredrik Vollan, EY, Andreas Smeby Vassjø, Deloitte og Tina Bru. Foto: Sverre Jarild.

Dagen ble ledet av Erik Solbakken og avsluttet med en forrykende konsert av Dagny.