Om faktura til og fra Revisorforeningen

Alle faktura til Revisorforeningen skal ha påført prosjektnummer som referanse og må være på formen: zzz-xxxx.

Vi ønsker faktura tilsendt på EHF-formatet, benytt organisasjonsnummer:

  • Den norske Revisorforening – 980 374 068
  • DnR Kompetanse AS – 991 999 094

Faktura kan også sendes på e-post til følgende adresser:

Krav til faktura når denne sendes direkte til regnskapssystemet (mb.50xx)

  • Enheter: Kun et vedlegg pr e-post
  • Filformat: PDF eller TIFF (kan ikke være bilde, link i e-post eller annet format)
  • Størrelse på fil: Maks 32 MB
  • Referanse på faktura: zzz-xxxx

Det er ønskelig at faktura som gjelder forskjellige prosjekter, splittes opp i flere fakturaer. Alternativt må hver fakturalinje merkes med korrekt prosess-prosjektnummer.

Hvis dette ikke er mulig, sendes faktura til faktura@revisorforeningen.no.

Revisorforeningen kan utstede faktura til kunde som EHF-faktura eller som PDF i e-post. Kontakt oss hvis du ønsker det annerledes enn du fikk sist.