Strid om forbud mot innleie - noen endringer

I brev 19. juli 2023 gjør ESA det klart at de mener de nye reglene om innleie av arbeidskraft er i strid med EØS-reglene. ESA har dermed gitt Norge et formelt varsel. Norge har nå to måneder på seg til å uttale seg før ESA tar stilling til om de skal ta saken videre.

I brevet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber ESA Norge om å følge EØS-regler som gjelder for innleie av arbeidskraft.
Les mer på revisorforeningen.no

Innleie kan tillates i noen tilfeller

Det var i desember 2022 gjorde Norge lovendringer som fjernet muligheten for bedrifter til å bruke vikarer når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel ved sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg innførte Norge et absolutt forbud mot bruk av innleid arbeidskraft i byggesektoren i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylker.

Innstramningen i reglene får betydning for kultur og idrettssektoren som ofte har behov for arbeidskraft til kortvarige arrangementer. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor foreslått at innleie fra bemanningsbyrå likevel skal tillates til arrangementer for enkelte arbeidstakere, se forslaget.

Veileder

Se også veileder for innleie av arbeidskraft som er utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.