Avvikler mva-unntaket for alternativ behandling

Det er vedtatt å avvikle unntaket i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021.

Endringen får ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati og naprapati før 1. juli 2021, og for omsetning og formidling av akupunktur før 1. oktober 2021.

Innfører merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Det er vedtatt å innføre merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og finansiert helt eller delvis av det offentlige fra 1. januar 2021.