Bærekraft blir stadig viktigere

Du har kanskje ikke brukt mye tid på dette tidligere, men sett av litt tid for å vurdere om noen av virksomhetens verdier er påvirket/ødelagt som følge av klimaendringer og hvor stor betydning dette eventuelt har.

Kanskje transportmidler eller andre driftsmidler bør nedskrives raskere som følge av nye klimakrav, eller at det bør tas hensyn til fremtidige forpliktelser relatert til klimaendringer?

Pr. i dag er det kun store og mellomstore foretak som må redegjøre for klimarisiko etter regnskapsloven, men det er nyttig for å alle å vurdere og eventuelt omtale dette.

Som følge av den generelle informasjonsplikten må styret vurdere om det kan være ikke-finansiell informasjon som må omtales fordi den vil være av vesentlig betydning for de som leser regnskapet.