Formuesverdi fast eiendom

Terskelen for når man kan bruke den såkalte sikkerhetsventilen fjernes fra 2021. Det er tilstrekkelig å dokumentere at skatteetatens verdier er høyere enn markedsverdien.

Formuesverdien av boliger og næringseiendom fastsettes etter kvadratmetersatser som bygger på statistikk fra SSB som igjen tar utgangspunkt i boligomsetninger de siste ti årene. Modellen fanger ikke opp forhold som standard, utsikt og støy som kan påvirke prisen på den enkelte boligen.

Det er derfor innført en såkalt sikkerhetsventil i tilfeller der skatteetatens verdier er høyere enn markedsverdien på eiendommen. Det har imidlertid vært en høy terskel for å kunne påberope seg denne sikkerhetsventilen. For primærbolig måtte skatteetatens takstverdi faktisk være høyere enn 120 prosent av markedsverdien før man kunne få nedsatt formuesverdien. Oppfylte man dette kriteriet, måtte det brukes 30 prosent av dokumentert markedsverdi som formuesverdi på skattemeldingen, og ikke 25 prosent som ellers ved verdsettelse av bolig.

Dette endres fra 2021. Terskelen for når man kan bruke sikkerhetsventilen fjernes. Det er tilstrekkelig å dokumentere at skatteetatens verdier er høyere enn markedsverdien. Skattyter får dessuten fra 2021 de ordinære rabattene ved bruk av dokumentert omsetningsverdi, dvs. 75 % (bolig og fritids-eiendom), 45 % (næringseiendom fra 2021) og 10 % (sekundærbolig).

I Skatte-ABC skriver skatteetaten at markedsverdien kan dokumenteres med takst/verdivurdering eller observerbar markedsverdi (at det har skjedd salg av tilsvarende bolig i samme område den siste tiden). Dette må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret.

Det er i tillegg kommet en ny regel ved bruk av sikkerhetsventilen for næringseiendom. Fra 2021 vil det være tilstrekkelig å dokumentere markedsverdien av næringseiendom hvert femte år – mot hvert år i dag. For boligeiendommer er det allerede en slik femårsregel.

Som ledd i budsjettavtalen mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet ble det ikke noe av forslaget om å oppjustere formuesverdien av fritidseiendom med 20 prosent i 2021. Det samme gjelder forslaget om å øke formuesverdsettelsen på boliger verdt mer enn 15 millioner kroner.