El-bil og mva fra 1. januar 2023

Fra nyttår innføres 25 % merverdiavgift på biler for salgssum som overstiger 500 000 kroner. Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.

Det blir også mva på omsetning av batterier til el-bil og det blir innført full omregistreringsavgift på el-biler. Hydrogenbiler blir fortsatt fritatt fra merverdiavgift. I tillegg kommer det en vektavgift for tyngre personbiler.

Fra nyttår innføres det delvis avgiftsplikt ved leasing av elbiler som i praksis betyr at det betales mva av leasingkostnaden på den delen av bilens verdi som overstiger 500 000 kroner.

Avgiftsfritak for el-bil gjelder i dag alle el-kjøretøy. Fritaket vil fremover bare gjelde personkjøretøy. Personkjøretøy omfatter i tillegg til personbiler også motorsykler, mopeder, varebiler med to seterader (varebil klasse 1) og motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser. Varebil klasse 2, lastebil, større busser vil dermed bli avgiftspliktig uten noen fribeløpsgrense.

I praksis får dette betydning for de som ikke driver, eller ikke fullt ut driver avgiftspliktig virksomhet.