Feil i skatteoppgjøret

Som hovedregel kan man selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding.

Det betyr at fristen for å sende endringsmelding for inntektsåret 2017 utløper hhv. 30. april 2021 (lønnstakere og pensjonister) eller 31. mai 2021 (næringsdrivende og selskaper). For inntektsåret 2020 utløper fristen på tilsvarende datoer i 2024.

Etter utløpet av fristen for egenretting (tre år) kan man sende et brev til skatteetaten med klage eller anmodning om at de tar opp saken til endring, men du har ikke lenger krav på å få endret fastsettingen. I klagen må du begrunne hvorfor du mener skatteoppgjøret er feil. Skattefastsettingen kan uansett ikke påklages lenger tilbake enn fem år etter utgangen av inntektsåret.

Endringsmelding sendes skatteetaten. 

Der finner du også informasjon om hvordan du går fram hvis klagen gjelder eiendomsskatt, feil i forskuddstrekket eller boligsparing for ungdom (BSU).

Aksjeselskap mv. skal levere nytt komplett oppgavesett av skattemeldingen via Altinn. De fleste gjør dette via sitt fagsystem. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Adgangen til å sende endringsmelding gjelder ikke hvis skattegrunnlaget er fastsatt av skattemyndighetene, f.eks. skjønnsfastsatt, eller dersom myndighetene har varslet om at fastsettingen vi bli kontrollert.

Du må betale eventuell restskatt innen forfall selv om du har sendt endringsmelding eller klaget over skatteoppgjøret.