Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.

For skattemeldingen som skal leveres nå (inntektsåret 2021) er det verd å merke seg at skatteetaten ikke har forhåndsutfylt fradrag for reiseutgifter, slik de har pleid å gjøre på grunnlag av opplysninger i tidligere års skattemeldinger. Grunnen til at skatteetaten har tatt ut denne forhåndsutfylte posten er at mange har hatt hjemmekontor store deler av 2021 og derfor heller ikke har krav på reisefradrag. Har du likevel krav på reisefradrag, må dette fylles ut.

Det kan være en god idé å bruke tid og tenke gjennom om det skulle være inntekter eller fradrag man har glemt og kanskje også se på skatteetatens egen fradragsveileder. 

Ellers peker skatteetaten bl.a. på dette som vanlige feil:

  • Det er lett å glemme fradragsposter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.
  • Ved fordeling av renter og gjeld mellom ektefeller og samboere, er det fort gjort å føre gjeld som gjeldsrenter og motsatt. Mange glemmer dessuten å redusere rentene på sin egen skattemelding når deler føres over på ektefellen/samboeren.
  • Mange krever fradrag for utgifter til bom, selv om de ikke har krav på det.
  • Fradrag for pendlerreiser føres som vanlige pendlerutgifter, altså uten at fradraget reduseres med bunnbeløpet på kr 23 900.
  • En del krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke står på listen over godkjente gavemottakere.
  • Skattepliktige leieinntekter skal føres inn i skjema RF-1189. Da blir skattemeldingen automatisk oppdatert.