Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.

Vær særlig oppmerksom på reisefradraget. Det er økt fra 2022 slik at mange flere kan kreve reisefradrag enn tidligere. Reisefradraget er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Det kan være en god idé å bruke tid og tenke gjennom om det skulle være inntekter eller fradrag man har glemt og kanskje også se på skatteetatens egen fradragsveileder. 

Ellers peker skatteetaten bl.a. på dette som vanlige feil:

  • Det er lett å glemme fradragsposter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.
  • Ved fordeling av renter og gjeld mellom ektefeller og samboere, er det fort gjort å føre gjeld som gjeldsrenter og motsatt. Mange glemmer dessuten å redusere rentene på sin egen skattemelding når deler føres over på ektefellen/samboeren.
  • Mange krever fradrag for utgifter til bom, selv om de ikke har krav på det.
  • Fradrag for pendlerreiser føres som vanlige pendlerutgifter, altså uten at fradraget reduseres med bunnbeløpet på kr 14 000.
  • En del krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke står på listen over godkjente gavemottakere.
  • Noen glemmer å føre inn skattepliktige leieinntekter i skattemeldingen. Dersom du leverer skattemelding på papir, kan du bruke skjema RF-1189.