Feil i skatteoppgjøret

Som hovedregel kan man selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding. Det betyr at fristen for å sende endringsmelding for inntektsåret 2018 utløper hhv. 30. april 2022 (lønnstakere og pensjonister) eller 31. mai 2022 (næringsdrivende og selskaper). For inntektsåret 2021 utløper fristen på tilsvarende datoer i 2025.

Etter utløpet av fristen for egenretting (tre år) kan man sende et brev til skatteetaten med klage eller anmodning om at de tar opp saken til endring, men du har ikke lenger krav på å få endret fastsettingen. I klagen må du begrunne hvorfor du mener skatteoppgjøret er feil. Skattefastsettingen kan uansett ikke påklages lenger tilbake enn fem år etter utgangen av inntektsåret.

Adgangen til å sende endringsmelding gjelder ikke hvis skattegrunnlaget er fastsatt av skattemyndighetene, f.eks. skjønnsfastsatt, eller dersom myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll.

Du må betale eventuell restskatt innen forfall selv om du har sendt endringsmelding eller klaget over skatteoppgjøret.


Personlige skattytere

Endringsmelding for personlige skattytere finnes på skatteetaten.no 

Der finner du også informasjon om hvordan du går frem hvis klagen gjelder eiendomsskatt, feil i forskuddstrekket eller boligsparing for ungdom (BSU).

Aksjeselskaper

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2018, 2019 eller 2020, skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjøres ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.