Skattefrie gaver og naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2000 kroner til 5000 kroner og vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernes. Skattefri personalrabatt på 8000 kroner kan mottas i tillegg til den skattefrie gaven.

Dette betyr at ansatte for eksempel kan få dekket utgifter til trening, kollektiv- kort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Det innføres også skattefritak for influensavaksine og fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

Skatteetaten har også fått i oppdrag å se nærmere på veiledningen til reglene for naturalytelser. Det skal legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.