Slik kan du bidra til sommerjobb

Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige som har behov for ekstra hjelp, kan du nå få støtte fra NAV.

Ordningen er aktuell for personer mellom 16 og 29 år som er tilknyttet NAV. Det vil si at NAV har vurdert at de har behov for ekstra hjelp til å komme i jobb. Du kan selv finne kandidater, eller så kan vi i NAV hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater.
Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.
Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker pr. deltaker. Tiltaket må starte innenfor perioden 1. juni og 31. august.