Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning.

Det er Forskningsrådet som ved godkjenning av søknaden klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifisering av prosjektet er en viktig del av godkjenningen fordi det igjen avgjør hva som vil være tillatt av offentlig støtte i prosjektet.

Litt forenklet kan vi si at et prosjekt klassifisert som industriell forskning handler om å avdekke helt ny kunnskap av original karakter, mens et prosjekt klassifisert som eksperimentell utvikling søker ny innsikt rundt anvendelsen av eksisterende kunnskap på nye områder eller på en ny måte.

De aller fleste SkatteFUNN-prosjektene klassifiseres som eksperimentell utvikling. Dersom dere mottar annen offentlig støtte og mener at prosjektet dreier seg om industriell forskning, bør det også argumenteres for det i søknaden.