Søknadsfrister

Pr. i dag kan det bare søkes kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i september. Fristen er 15. desember kl .13:00.

Arrangementer for oktober-desember

Utlysning og søknadsskjema for avlyste arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember vil være klart så snart forskriften er på plass. Ordningen vil gjelde alle arrangementer som er avlyst som følge av offentlige pålegg, ikke bare statlige. Delvis avlyste arrangementer vil ikke få kompensasjon i denne runden. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det vil være et tak på en kompensasjon på 3,5 millioner kroner pr. søker.

Les mer om ordningen på nettsidene til Kulturrådet.