Stimuleringsordning for kulturlivet – avholdte arrangementer

Fra 1. oktober er det innført en ny tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold i perioden fra 1. oktober til 31. desember 2020 som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap.

Arrangøren må være registrert i Enhetsregisteret og ha mottatt under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer og tros- eller livssynssamfunn omfattes også.

Søknadsfristen for 2020 var 1. desember 2020, men Kulturdepartementet har foreslått at stimuleringsordningen videreføres til sommeren 2021. Dette er foreløpig ikke vedtatt.

Les mer på kulturradet.no