Tap på kundefordringer? Sjekk i november

Kundefordringene bør du også gjennomgå i november og ha et spesielt fokus på allerede forfalte poster. Kjør ut en aldersfordelt liste og vurder om forfalte poster skyldes manglende betalingsevne, eller manglende betalingsvilje.

Publisert:

Ved manglende betalingsevne må det vurderes om noe må avskrives som tap, mens det ved manglende betalingsvilje er viktig å få avklart hva dette skyldes, og følge opp med inndrivelsesforsøk.

Ha klar det meste av vurderingene før 31.12 slik at du ev. også kan trekke fra tapet skattemessig, og eventuelt få tilbake merverdiavgift på dette.

Årsavslutningen er et naturlig tidspunkt for å tapsføre krav man ikke vil få dekket og på den måten rydde opp i reskontroen.

Når du tar ut en reskontroliste på kunder pr. 31.12 skal kundereskontroen i hovedsak inneholde fakturaer fra desember som forfaller i januar.