Lønn – gjør mest mulig i november

I desember og rundt lønnsinnberetningen i januar blir det travelt! Avstem lønn pr. november – slik at du kan gjøre eventuelle rettelser i forhold til for eksempel personalrabatter, gaver, private bruk av bonuspoeng etc. i desember.

Pass på å få inn informasjon om eventuelle naturalytelser i arbeidsforhold som ikke er innberettet gjennom året. Dette gjelder ytelser fra både egen arbeidsgiver og forretningsforbindelser for eksempel i form av varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder.

Selv om mesteparten av jobben gjøres i november må det også gjøres en jobb på nyåret. Har virksomheten lønnskostnader, vil det være skyldig arbeidsgiveravgift og skyldig skattetrekk pr. 31.12 (ofte konto 2770 og 2600) Saldoen på disse kontoene pr. 31.12. skal være lik skyldig beløp for 6. termin. Stemmer ikke dette, må avvikene følges opp.
Alle utbetalinger til ansatte skal være tatt med ved lønnskjøring innen a-melding skal sendes i januar.