Endringer merverdiavgift

Regjeringen ønsker å oppheve mva-unntaket på alternativ behandling og innføre merverdiavgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og som ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige.

Publisert:

Alternativ behandling

Det foreslås å oppheve mva-unntaket for alternativ behandling slik at alternativ behandling blir avgiftspliktig.
Det skal likevel ikke oppstå avgiftsplikt når alternativ behandling:

  1. inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og
  2. ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

 

Kosmetisk kirurgi og behandling

Det foreslås merverdiavgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og som ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige.