Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen, eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene.

Minstegrensene er:

  • Etter forenklet modell må organisasjonen ha totale driftskostnader etter avgrensninger og fradrag på minst 100 000 kroner.
  • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske merverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 7000 kroner.

Minstegrensene gjelder ikke dersom organisasjonen er et underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele sentralorganisasjonen sin søknad som gjelder.