Naturalytelser

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2000 til 5000 kroner i året samtidig som kravet om at gaver må gis som etter en generell ordning fjernes. Maksimal skattefri rabatt ved ansatte kjøp av aksjer til underkurs økes til 7500 kroner og det gis skattefritak for enkelte vaksiner.

Publisert:

Øker grensen for skattefrie gaver

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2000 til 5000 kroner i året. Kravet om at gavene må gis etter en generell ordning fjernes. Ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Skattefri personalrabatt holdes uendret på kr 8000.

Øker skattefri rabatt ved ansattes kjøp av aksjer

Maksimal skattefri rabatt ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet foreslås økt fra 5 000 til 7 500 kroner. Satsen foreslås økt fra 20 til 25 prosent.

Opplysningsplikt om tildelte opsjoner

Finansdepartementet foreslår å innføre opplysningsplikt om tildelte opsjoner i arbeidsforhold i små oppstartsselskaper og en tilhørende enkel rapporteringsløsning. Rapportering skal skje årlig, og senest innen 1. februar i året etter.

Skattefritak for vaksiner

Det innføres skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner.
Skatteetaten har også fått i oppdrag å se nærmere på veiledningen til reglelene for naturalytelser. Det skal legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

Reisefradraget

Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås økt fra 23 100 kroner til 23 900 kroner, men kilometersatsene i reisefradraget holdes uendret (kr. 1,56/0,76).