Omsorgspenger («sykt barn-dager»)

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å forlenge ordningen med ekstra omsorgsdager for foreldre til ut første halvår 2021 samt å doble kvoten med omsorgsdager for hele 2021. En familie vil derfor neste år minst ha rett til 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.

Fra 1. juli 2020 ble de ordinære reglene om at arbeidsgiver betaler omsorgspenger i ti dager gjeninnført, men arbeidstakers kvoter for omsorgspenger ble nullstilt. Det betyr at foreldrene fikk full årskvote for siste halvår 2020.

Har foreldrene brukt opp årskvoten for siste halvår og det kommer lokale utbrudd slik at skole eller barnehage må stenge, eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn, er det innført ekstra omsorgsdager. Da kan også omsorgsdager overføres til den andre omsorgspersonen. Arbeidsgiveren kan forskuttere omsorgspenger og kreve disse refundert fra NAV.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å forlenge disse ordningene til ut første halvår 2021 samt å doble kvoten med omsorgsdager for hele 2021. Det betyr at en familie neste år vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.