Personlig næringsdrivende

Har du enkeltpersonforetak må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk. Fristen er 31. mai. Nytt i år er at de fleste enkeltpersonforetak skal levere en helt ny skattemelding – enten via regnskapssystemet eller i en egen portal på skatteetaten.no. Det er ikke lenger adgang til å benytte Næringsrapport skatt for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

Tidligere leverte alle næringsdrivende skattemelding via Altinn, og la ved næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Skattemeldingen, næringsoppgavene og vedleggsskjemaene er nå slått sammen, slik at du fyller ut alt i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen. For de fleste holder det derfor å levere én skattemelding, der du oppgir både dine personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten.

For å kunne fylle ut skattemeldingen og næringsspesifikasjonen er du avhengig av å ha avsluttet regnskapet og dessuten ha relevant informasjon fra tredjeparter tilgjengelig. Dette gjelder blant annet:

  • årsoppgave fra banker og finansinstitusjoner,
  • beholdnings- og transaksjonsoversikter fra megler,
  • deltakeroppgaver (RF-1221) fra ANS eller NOKUS hvis du har andeler i slike selskaper,
  • aksjeoppgave (RF-1088) fra selskaper der du eier aksjer,
  • skjema «A07 a-melding avstemming» fra a-ordningen hvis du har lønnsutbetalinger.

Skatteavregningen for forrige inntektsår kan også være praktisk å ha tilgjengelig.
I næringsspesifikasjonen skal du oppgi alle inntekter, kostnader og eiendeler som gjelder enkeltpersonforetaket. Gjeld skal du kun opplyse om hvis det er registrert på organisasjonsnummeret. Hvis gjelden er knyttet til deg som privatperson, skal den stå i skattemeldingen. I skattemeldingen skal alt som gjelder deg personlig føres. Det er viktig at du sjekker at ingenting er registrert begge steder. Hvis noe står begge steder, må du fjerne den ene oppføringen.


Noen fradrag er forhåndsutfylt, mens andre må du selv føre opp. Eksempel på vanlige fradrag du kan ha krav på er:

  • Mobiltelefon, bredbånd, telefon, m.m.
  • Pensjon, sykepenger og forsikring
  • Oppstartkostnader
  • Anskaffelser (avskrivning av kostnader)
  • Kontor og hjemmekontor

Les mer på skatteetaten.no om vanlige fradrag for enkeltpersonforetak. 

Under 50 000 kroner i driftsinntekter

Når du åpner næringsspesifikasjonen første gang, får du noen spørsmål. Et av disse er om du har driftsinntekter over 50 000 kroner. Om du svarer nei på dette, får du en enkel næringsspesifikasjon som er tilpasset deg. Du oppgir at driftsinntektene er under 50 000 kroner og at du vil benytte deg av fritak for å levere næringsoppgave.
Les mer om den nye skattemeldingen for enkeltpersonforetak på skatteetaten.no