Personlig næringsdrivende

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for deg som privatperson, men du må i tillegg legge inn næringsopplysninger. Skatteetaten varsler deg når skattemeldingen din er klar.Skattemeldingen for næringsdrivende skal leveres elektronisk. Fristen er 31. mai.

Hvis du bruker regnskapssystem, og dette systemet støtter innsending av skattemelding, kan du levere via regnskapssystemet. Enkeltpersonforetak med revisjonsplikt må levere næringsspesifikasjonen gjennom et regnskap- eller årsoppgjørsprogram. Skattemeldingen kan leveres samtidig via systemet, eller i etterkant på skatteetaten.no.
Hvis du ikke vil bruke regnskapssystem kan de fleste næringsdrivende levere skattemeldingen med næringsspesifikasjon i en portal på skatteetaten.no

For å kunne fylle ut skattemeldingen og næringsspesifikasjonen er du avhengig av å ha avsluttet regnskapet og dessuten ha relevant informasjon fra tredjeparter tilgjengelig. Dette gjelder blant annet:

  • årsoppgave fra banker og finansinstitusjoner,
  • beholdnings- og transaksjonsoversikter fra megler,
  • deltakeroppgaver (RF-1221) fra ANS eller NOKUS hvis du har andeler i slike selskaper,
  • aksjeoppgave (RF-1088) fra selskaper der du eier aksjer,
  • skjema «A07 a-melding avstemming» fra a-ordningen hvis du har lønnsutbetalinger.

Skatteavregningen for forrige inntektsår kan også være praktisk å ha tilgjengelig.
I næringsspesifikasjonen skal du oppgi alle inntekter, kostnader og eiendeler som gjelder enkeltpersonforetaket. Gjeld skal du kun opplyse om hvis det er registrert på organisasjonsnummeret. Hvis gjelden er knyttet til deg som privatperson, skal den stå i skattemeldingen. I skattemeldingen skal alt som gjelder deg personlig føres. Det er viktig at du sjekker at ingenting er registrert begge steder. Hvis noe står begge steder, må du fjerne den ene oppføringen.


Noen fradrag er forhåndsutfylt, mens andre må du selv føre opp. Eksempel på vanlige fradrag du kan ha krav på er:

  • Mobiltelefon, bredbånd, telefon, m.m.
  • Pensjon, sykepenger og forsikring
  • Oppstartkostnader
  • Anskaffelser (avskrivning av kostnader)
  • Kontor og hjemmekontor

Les mer på skatteetaten.no om vanlige fradrag for enkeltpersonforetak. 

Under 50 000 kroner i driftsinntekter

Når du åpner næringsspesifikasjonen første gang, får du noen spørsmål. Et av disse er om du har driftsinntekter over 50 000 kroner. Om du svarer nei på dette, får du en enkel næringsspesifikasjon som er tilpasset deg. Du oppgir at driftsinntektene er under 50 000 kroner og at du vil benytte deg av fritak for å levere næringsoppgave.
Les mer om den nye skattemeldingen for enkeltpersonforetak på skatteetaten.no