Nye reiseavtaler i Staten

Nye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember 2024. Satsene for kilometergodtgjørelse er uendret med unntak for satsen for bruk av snøscooter og ATV (kr 10,00 pr. km, økt fra kr 7,50 pr. km.).

De nye satsene for utgifter til kost er:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 825
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 324
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 603

Nytt er det at måltidstrekket (20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag) beregnes av den aktuelle satsen som tilstås.Satsen for ulegitimert nattillegg er uendret på 435 kroner.

Reise i utlandet

Det er fastsatt nye satser for kostgodtgjørelse i utlandet. Se utenlandsavtalen.

Skattemessig behandling

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022 og de gjelder for hele året.
Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.