Endringer i reiseavtalene fra 1. januar 2023

Departementet og hovedsammenslutningene i staten er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023. I utgangspunktet gjelder avtalene bare i staten, men mange private arbeidsgivere følger også satsene og bestemmelsene i statens særavtale.

De viktigste endringene for reiser innenlands fra 1. januar 2023 er:

 • Satsene for bruk av egen bil er økt til kr 4,48 pr. km.
 • Øvrige kilometersatser er uendret
 • Satsene for diett på innenlandsreiser er:
  • a. For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 872 kroner
  • b. For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 342 kroner
  • c. For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637 kroner
 • Nattillegg innenlands: kr 435 pr. døgn (uendret)
 • For reiser utenlands er det endringer i satsene for kostgodtgjørelse i flere av landene.

 

Skattemessig behandling

Reiseavtalene regulerer hva arbeidstakeren har krav på å motta i godtgjørelse. Den skattemessige behandlingen følger et eget regelverk. Skattedirektoratet har fastsatt en egen satsforskrift med forskuddssatser. Mottatt godtgjørelse som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Forskuddssatsene brukes også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.

De viktigste satsene i satsforskriften er:

 1. Bilgodtgjørelse: kr 3,50 pr. kilometer
  a. Passasjertillegg: kr 1 pr. passasjer pr. kilometer
  b. Kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1 pr. kilometer
 2. Kostgodtgjørelse og nattillegg på yrkes-/tjenestereiser med overnatting:
  a. kr 634 pr. døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv. (kr 507 pr. døgn dersom frokost er inkludert)
  b. kr 177 pr. døgn for ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke,
  c. kr 98 pr. døgn ved overnatting på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat.
 3. Nattillegg: kr 435 pr. døgn
 4. Kost for langtransportsjåfører: kr 300 pr. døgn
 5. Kostgodtgjørelse på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting
  a. kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
  b. kr 400 for reiser over 12 timer

 

Måltidstrekk

Får den ansatte dekket ett eller flere måltider av arbeidsgiver, skal kostgodtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Dette gjelder både for godtgjørelsen som mottas etter særavtalen og den trekk-/skattefrie delen etter satsforskriften. Er frokost inkludert i hotellovernattingen reduseres dermed den trekk- og skattefrie delen av kostgodtgjørelsen fra kr 634 til kr 507 pr. døgn (beløpene rundes av til nærmeste hele krone).