Skatteoppgjøret

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første får skatteoppgjøret i begynnelsen av april. Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet tidligst 19. august. Deretter sendes skatteoppgjør ut frem til alle har fått i slutten av november.

Nytt i år er at skatteetaten starter å sende ut skatteoppgjør for næringsdrivende og deres ektefeller i april. I april og mai er det bare de som har penger til gode som får skatteoppgjør. Skatteoppgjør med restskatt sendes ut fortløpende fra juni. Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 17. august. Alle skatteoppgjør skal være sendt ut innen 1. desember.

Skatteoppgjør for aksjeselskap sendes fortløpende i perioden august til november.

Selskap med deltakerfastsetting får ikke skatteoppgjør, kun et brev med informasjon om hvilken inntekt og formue som er fastsatt og fordelt mellom deltakerne.

Skatteetaten sender varsel til den skattepliktige når skatteoppgjøret er klart.

Penger til gode

Hvis du har penger til gode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart. Beløp under 100 kroner utbetales ikke.
I skattemeldingen du mottok i mars/april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Du kan endre kontonummer selv hvis du trenger det. Endring bør utføres så raskt som mulig for at du skal få skattepengene inn på ønsket konto.

Restskatt

Fikk du over 1000 kroner i restskatt, deles summen opp i to fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • For de som får skatteoppgjøret i juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. august og den andre fakturaen 24. september.
  • For de som får skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for den første fakturaen tre uker etter at skatteoppgjøret var klart, og den andre fakturaen åtte uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Er restskatten under 1000 kroner forfaller hele restskatten på fristen for første avdrag.

For aksjeselskaper forfaller hele restskatten til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til selskapet.

Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteetaten vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten. Selskapet/foretaket kan få gebyr og/eller betalingsanmerkning hvis tiltakene tas i bruk.


Søke om betalingsutsettelse

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale på skjema RF-1530 hvis du ikke kan betale skatt eller avgifter ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet eller samlivsbrudd. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine. Vær oppmerksom på at det uansett påløper forsinkelsesrenter (for tiden 8,5 % p.a.) fra forfall til kravet er betalt.
Les mer på skatteetaten.no

Renter

Det beregnes renter av både skatt til gode og restskatt. Rentesatsen er lik, 0,39 prosent. Denne renten er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget.

  • Restskatt: Renten er 0,39 prosent pr. år, beregnet fra 1. juli 2021 frem til forfall for første termin for restskatten.
  • Skatt til gode: Rentegodtgjørelsen er 0,39 prosent, beregnet fra 1. juli 2021 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2022. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,39 prosent pr. år fra 31. mai 2022 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.
  • For aksjeselskap beregnes renten fra 15. mars 2022 og fram til forfallsfristen for restskatten. For tilgodebeløp beregnes det rente frem til skatteoppgjøret sendes.


Tilleggsforskudd

Hvis du vet at du vil få restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai. Da slipper du å betale rentetillegg på restskatten.
Slik betaler du inn tilleggsforskudd, herunder lager KID-nummer og finner kontonummer. Husk å velge tilleggsforskudd som type innbetaling.