Sykepenger

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene ved sykefravær som skyldes korona eller mistanke om slik sykdom. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra fjerde til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Dette gjelder ut mars 2021.

Fra 1. juni 2020 kunne ikke arbeidstaker lenger kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær. Arbeidsgiver kan imidlertid fortsatt velge å godta egenmelding.

Les mer på nav.no