Tilbakegående avgiftsoppgjør – utvidet frist

Et bygg må være leid ut innen seks måneder etter at byggetiltaket er ferdig for å kunne søke tilbakegående avgiftsoppgjør på kostnader til ny-, på- eller ombygging av den faste eiendommen som skal leies ut. Denne fristen er midlertidig utvidet fra seks måneder til tolv måneder.

Fristutvidelsen utfases gradvis slik at for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget tolv måneder. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget 30. juni 2022.